Phan Bích Hảo

Posts byPhan Bích Hảo

Khóa học Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng

Khóa học Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng. Thời gian khóa học 12 buổi, học phí 2.200.000đ. Chứng chỉ do trường ĐH Khoa học XH & Nhân văn cấp theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. [tinlienquan] KHÓA HỌC KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ

Chi tiết


Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên ĐH, CĐ. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm Hà Nội cấp theo quy định Bộ GD&ĐT. [tinlienquan] KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG – Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng

Chi tiết


Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN (Thay thế Bậc 1, Bậc 2 trước đây). Kết thúc khóa học học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm HN II cấp. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Chi tiết


Khóa học đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho người không tốt nghiệp khối sư phạm có nhu cầu tham gia giảng dạy tại các trường tiểu học, THCS, THPT, Trung cấp, CĐ, ĐH. Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ có hiệu lực trên toàn quốc theo quy định của BGD&ĐT. CÁC KHÓA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm

Chi tiết