Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học

Dang ky online
×

Họ Tên :

Ngày Sinh :

Số Điện Thoại :

Email của bạn :

Địa Chỉ :

Bạn Là :
Sinh ViênNgười Đi Làm

Đăng ký học tại :
Hà NộiĐà NẵngHCMTỉnh khác

Chương trình đăng ký học :

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học. Điều kiện cần và đủ của giám đốc, nhân viên tư vấn và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học trên toàn quốc. Thời gian đào tạo 15 buổi. Học phí toàn khóa: 1.500.000đ/ khóa học.

[tinlienquan]

nghiệp vụ tư vấn du học

BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ

NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

* HỌC PHÍ: 1.500.000đ/ khóa học

* THỜI GIAN HỌC: 15 buổi (08 ngày)

* ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỌC:

– Người Việt Nam hoặc nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

– Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

– Điều kiện: Học viên đã tốt nghiệp Đại học

* CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA:

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn du học” theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

* NỘI DUNG HỌC:

Theo nội dung được ban hành tại Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TT

Nội dung

Số tiết

Tự học

I

NỘI DUNG BẮT BUỘC

 

 

 

Chuyên đề 1: Quy định, chính sách chung

18

45

1

Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hội nhập quốc tế về giáo dục

9

27

2

Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

6

18

3

Hội thảo 1

3

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1

 

Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và nước ngoài

21

54

4

Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam

3

9

5

Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới

6

18

6

Hệ thống kiểm định công nhận chất lượng đào tạo và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài

6

18

7

Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài

3

9

8

Hội thảo 2

3

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2

 Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học

24

63

9

Các kỹ năng thực hiện hoạt động tư vấn du học

15

45

10

Trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp

3

9

11

Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh

3

9

12

Hội thảo 3

3

 

 

II

NỘI DUNG TỰ CHỌN

10

30

13

Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế

5

15

14

Công tác phát triển giáo dục quốc tế

5

15

15

Hồ sơ tài chính và thị thực du học

5

15

16

Giải quyết tranh chấp

5

15

* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:

– 4 ảnh 3×4;

– Đơn đăng ký học (Theo mẫu);

– Chứng minh thư phô tô;

– Bằng đại học phô tô công chứng.

Nghiệp vụ tư vấn du học

 
1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Đánh giá bài viết)
Loading...