Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tài khoản

Dang ky online
×

Họ Tên :

Ngày Sinh :

Số Điện Thoại :

Email của bạn :

Địa Chỉ :

Bạn Là :
Sinh ViênNgười Đi Làm

Đăng ký học tại :
Hà NộiĐà NẵngHCMTỉnh khác

Chương trình đăng ký học :

Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tài khoản. Đối tượng là Hiệu trưởng, Chủ tịch xã, Cán bộ làm công tác kế toán. Học phí: 1.500.000đ/ học viên.

[tinlienquan]

THÔNG BÁO

V/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tài khoản

–    Căn cứ vào nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủ; và các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính;

 –     Căn cứ vào nhu cầu của các học viên trên toàn quốc

 Đối tượng bồi dưỡng :

 Là các hiệu trưởng, chủ tịch xã và cán bộ đang làm công tác kế toán .

 Học phí:  1.500.000đ/học viên (Bao gồm tài liệu học tập và lệ phí cấp chứng chỉ và các kinh

phí khác)

Giảng viên: Là các chuyên gia có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ của Học viện tài chính – Bộ tài chính trực tiếp tham gia giảng dạy.

Để việc triển khai mở lớp được thuận lợi, trân trọng kính mời các trường học có nhu cầu tổ chức lớp học gửi email hoặc fax danh sách học viên đăng ký tham gia học theo mẫu sau trước ngày khai giảng để tập hợp kịp thời triển khai tổ chức lớp.

Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1: Nâng cao năng lực quản lý tài chính tại các đơn vị sử dụng NSNN

Phần I: Những vấn đề chung về quản lý tài chính

+ Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

+ NĐ 60/NĐ-CP ngày 06/06/2003+ TT59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003

+ NĐ130/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

+ NDD117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013

+ TTLT71/2014/BTC-BNV ngày 30/5/2014+ NDD43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

+ TT71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006+ TT113/2007/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 71/2006/TT-BTC ngày 24/9/2007

+ NDD85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012

Phần II: Cơ chế tài chính cơ quan nhà nước: Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính

+ NĐ130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005

+ NĐ117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013+ TT71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014

Phần III: Nội dung chế độ tự chủ ( Nghị định 43/2006; TT71/2006; TT113/2007)

+ Tự chủ thực hiện nhiệm vụ; Tự chủ tổ chức bộ máy, biên chế; Tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính; Mức độ tự chủ phụ thuộc mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

Phần VI: Tổ chức thực hiện chế độ tự chủ:

Xây dựng phương án tự chủ: Quy chế chi tiêu nội bộ; Đánh giá, phân phối theo kết quả.

Phần V: Kiểm soát chi qua Kho bạc nhà nước.

+ TT81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ KSC đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện NDD43 ngày 6/9/2006

–          Hướng dẫn công tác lập dự toán thu – chi ngân sách; chấp hành dự toán; quyết toán ngân sách đối với các đơn vị HCSN

Chuyên đề 2: Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khu vực HCSN:

+ Luật quản lý, sử dụng TSNN số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008

+ NĐ52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý  sử dụng TSNN

+ TT245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của NDD52/2009/NĐ-CP

+ TT89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 hướng dẫn các chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng TSNN tại CQNN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý,sử dụng TSNN.

+ TT137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 quy định xcs định giá khởi điểm của TSNN bán đấu giá và chế độ tài chính của hội đồng bán đấu giá tài sản.

+TT09/2012/TT-BTC ngày 19/1/2012 về việc sửa đổi bổ sung TT245/2009/TT-BTC

+ TT12/2012/TT-BTC ngaỳ 6/12/2012 hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp…

  • Nội dung cơ bản về quản lý, sử dụng TSNN:

Phần 1: Quy định chungPhần 2: Quản lý, sử dụng TSNN tại cơ quan nhà nước

Phần 3:Quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập

Phần 4: Quản lý, sử dụng TSNN tại tổ chứcPhần 5: Quy định về việc sử dụng tài sản chưa sử dụng hết công suất

Chuyên đề 3: Nâng cao năng lực tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán đối với các đơn vị sử dụng NSNN

+ Hệ thống pháp luật kế toán; Tổ chức thực hiện các quy định chung; Tổ chức công tác kế toán; Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán; Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán; Tổ chức hệ thống sổ kế toán; tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính; công khai tài chính.

Các chi nhánh tại các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai; Tp. HCM, Đà Nẵng; Khánh Hòa, Lâm Đồng; Gia Lai, Quy Nhơn, Cần Thơ.

 
1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Đánh giá bài viết)
Loading...