Đang xem: Kỹ năng ngắn hạn

Khóa học Kỹ năng xoa bóp – bấm huyệt

Khóa học Kỹ năng xoa bóp – bấm huyệt. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Y tế, có giá trị trên toàn quốc. Thời gian đào tạo 02 tháng, học phí toàn khóa: 2.000.000đ. [tinlienquan] KHÓA HỌC KỸ THUẬT VIÊN XOA BÓP – BẤM HUYỆT * KHAI GIẢNG: Hàng tháng * HỌC PHÍ KHÓA HỌC:

Chi tiết


Khóa học Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng

Khóa học Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng. Thời gian khóa học 12 buổi, học phí 2.200.000đ. Chứng chỉ do trường ĐH Khoa học XH & Nhân văn cấp theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. [tinlienquan] KHÓA HỌC KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ

Chi tiết