Tag Archives: âm nhạc

Tổ chức hoạt động âm nhạc trường mầm non

Tổ chức hoạt động âm nhạc trường mầm non. Thời gian đào tạo 03 tháng, học phí 5.000.000đ. Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. [tinlienquan] ĐÀO TẠO – CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC – Nhằm nâng cao sự hiểu biết của giáo viên

Chi tiết