Tag Archives: B1- B2

Lịch thi Chứng chỉ tiếng anh A1- A2, B1- B2, C1 khung tham chiếu châu Âu

Lịch thi Chứng chỉ A1- A2, B1- B2, C1 khung tham chiếu châu Âu tại Hà Nội. Học viên đi học đầy đủ để có kết quả cao. Chứng chi có giá trị trên toàn quốc. [tinlienquan] Lịch thi Chứng chỉ tiếng anh A1- A2, B1- B2, C1 khung tham chiếu châu Âu Lịch ôn, thi: Tổ chức ôn thường xuyên vào Thứ 7

Chi tiết