Tag Archives: Bồi dưỡng

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu gas

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu gas, theo quy định của Bộ công thương. Thời gian đào tạo 07 ngày. Học phí 2.000.000đ/ khóa học. Chứng chỉ có giá trị để hoàn thiện điều kiện kinh doanh xăng dầu, gas (LPG) theo quy định của pháp luật hiện hành. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP

Chi tiết