Tag Archives: cán bộ quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ cán bộ quản lý

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ cán bộ quản lý các trường: Mầm non, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp, Quản lý khoa, phòng trường cao đẳng, đại học, quản lý Sở/Phòng GD&ĐT.   [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP * Đối tượng tham gia khóa học: Cán bộ

Chi tiết