Tag Archives: chứng chỉ ngoại ngữ

Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Tin học, Tiếng anh trình độ A, B

Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Tin học, Tiếng anh trình độ A, B. Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Tin học, Tiếng anh trình độ A, B. Chứng chỉ cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc. [tinlienquan] – Trường Đại học sư phạm Hà Nội II liên kết với Trung tâm

Chi tiết