Tag Archives: chứng chỉ sư phạm mầm non

Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Mầm non

Đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm mầm non. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm mầm non, có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn, theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian học 02 tháng. Học phí 2.300.000đ. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ

Chi tiết