Tag Archives: chuyên viên

Lịch khai giảng Chuyên viên, chuyên viên chính năm 2016

Lịch khai giảng Chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 [tinlienquan] THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2016 – Thực hiện nghị định 18/ 2010/ NĐ-CP ngày 5/ 3/ 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Quyết định số 163/ QĐ-TTG

Chi tiết


Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính Phủ. [tinlienquan]  Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều

Chi tiết