Tag Archives: chuyên viên cao cấp

Lịch khai giảng Chuyên viên, chuyên viên chính năm 2016

Lịch khai giảng Chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 [tinlienquan] THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN CAO CẤP NĂM 2016 – Thực hiện nghị định 18/ 2010/ NĐ-CP ngày 5/ 3/ 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Quyết định số 163/ QĐ-TTG

Chi tiết