Tag Archives: đại học

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ cán bộ quản lý

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ cán bộ quản lý các trường: Mầm non, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp, Quản lý khoa, phòng trường cao đẳng, đại học, quản lý Sở/Phòng GD&ĐT.   [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP * Đối tượng tham gia khóa học: Cán bộ

Chi tiết