Tag Archives: đào tạo đoàn đội

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Đoàn đội

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Đoàn đội. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của TW Đoàn TNCS HCM, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. Thời gian đào tạo 02 tháng. Học phí: 3.000.000đ/ khóa học. [tinlienquan] KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ,  KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, ĐỘI  –

Chi tiết