Tag Archives: đào tạo kỹ năng dạy học

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Kỹ năng dạy học

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Kỹ năng dạy học. Chương trình đào tạo theo Quyết định số 40 của Tổng cục dạy nghề. Thời gian đào tạo 01 tuần, học phí 1,5 triệu. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG DẠY HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số: 490/QĐ-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy

Chi tiết