Tag Archives: đào tạo kỹ thuật trồng cây cảnh

Đào tạo Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh

Đào tạo Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh [tinlienquan]   Đào tạo Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh – Giải thích được đặc tính sinh vật học của một số loại cây hoa chính. – Thực hiện được kỹ thuật nhân giống một số loại hoa chủ yếu – Thực hiện được kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa – Ứng dụng

Chi tiết