Tag Archives: hiệu trưởng trường mầm non

Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THCS, Tiểu học, Mầm non

Bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THCS, Tiểu học, Mầm non. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT. Khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh. BỒI

Chi tiết