Tag Archives: k10

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học khóa 10

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học khóa 10. Thời gian học từ ngày 11/5/2016 – 27/5/2016. Học viên nộp hồ sơ, học phí trước ngày 26/4/2016 để tham dự khóa học. [tinlienquan] THÔNG BÁO  MỞ LỚP : BỒI DƯỠNG  NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC  KHÓA K10 * Thời gian học: Từ ngày 11/5/2016 đến 27/5/2016, học tập trung 08

Chi tiết