Tag Archives: kế toán trưởng doanh nghiệp

Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp

Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp. Thời gian đào tạo 1.5 tháng. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Tài Chính. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  Trung tâm liên kết với

Chi tiết