Tag Archives: ky nang bam huyet

Khóa học Kỹ năng xoa bóp – bấm huyệt

Khóa học Kỹ năng xoa bóp – bấm huyệt. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Y tế, có giá trị trên toàn quốc. Thời gian đào tạo 02 tháng, học phí toàn khóa: 2.000.000đ. [tinlienquan] KHÓA HỌC KỸ THUẬT VIÊN XOA BÓP – BẤM HUYỆT * KHAI GIẢNG: Hàng tháng * HỌC PHÍ KHÓA HỌC:

Chi tiết