Tag Archives: luyện chữ

Khóa học luyện viết chữ đẹp

Khóa học luyện viết chữ đẹp. Khóa học trong 12 buổi, học phí 1.500.000đ. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng nhận do trường Đại học Sư phạm Hà Nội II cấp, có giá trị trên toàn quốc. Khóa học nhằm viết chữ đẹp và nhanh, tư thế viết chữ chuẩn và luyện chữ đẹp chuẩn theo quy định hiện hành.  

Chi tiết