Tag Archives: ngành quản lý

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo

Khóa học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo. Thời gian học 30 tiết. Học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định BGD&ĐT sau  khóa học. Học phí: 2.000.000đ/ khóa học. Học viên được cấp chứng chỉ do trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp, có giá trị trên toàn quốc. [tinlienquan]  

Chi tiết