Tag Archives: nghiên cứu khoa học cho giảng viên

Chuyên đề Nghiên cứu khoa học cho giảng viên ĐH, CĐ, TCCN

Chuyên đề Nghiên cứu khoa học cho giảng viên ĐH, CĐ, TCCN. Chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm HN cấp theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – Căn cứ quyết định số 8308/QĐ- BGDĐT ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Chi tiết