Tag Archives: nghiep vu du lich

Đào tạo, cấp chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch

Đào tạo, cấp chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch. Điều kiện cần và đủ để làm thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Học viên được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học theo đúng quy định của Tổng cục du lịch ban hành. [tinlienquan] KHÓA ĐÀO TẠO – CẤP CHỨNG CHỈ

Chi tiết