Tag Archives: nghiệp vụ thiết bị trường học

Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thiết bị trường học

Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thiết bị trường học. Học phí: 3.000.000đ/ khóa. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn. [tinlienquan]  Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Thiết bị trường học Đối tượng bồi dưỡng: – Đối tượng 1:  Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy

Chi tiết