Tag Archives: nghiệp vụ tư vấn du học

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học. Điều kiện cần và đủ của giám đốc, nhân viên tư vấn và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học trên toàn quốc. Thời gian đào tạo 15 buổi. Học phí toàn khóa: 1.500.000đ/ khóa học. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Chi tiết