Tag Archives: quản lý nhà nước

Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ . Thời gian học 1,5 tháng. Học phí: 3.5000.000 VNĐ. [tinlienquan] XEM => LỊCH KHAI GIẢNG  Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ,

Chi tiết