Tag Archives: quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Học viên được cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ . Thời gian học 1,5 tháng. Học phí: 3.5000.000 VNĐ. [tinlienquan] XEM => LỊCH KHAI GIẢNG  Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ,

Chi tiết


Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính Phủ. [tinlienquan]  Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều

Chi tiết