Tag Archives: su pham trung cap

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN (Thay thế Bậc 1, Bậc 2 trước đây). Kết thúc khóa học học viên được thi cấp chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm HN II cấp. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Chi tiết