Tag Archives: thi tuyển viên chức

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016. Chỉ tiêu và các chức danh nghề nghiệp cũng như tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng vị trí. [tinlienquan]   Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016 Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: 1.1. Tiêu chuẩn chung: – Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; – Có

Chi tiết