Tag Archives: tiếng anh b2

Ôn và thi chứng chỉ tiếng anh A1, A2, B1, B2, C1 Châu Âu

Ôn và thi chứng chỉ tiếng anh A1, A2, B1, B2, C1 Châu Âu. Chứng chỉ của Trường ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐH Hà Nội. 100% đạt kết quả cao. Tổ chức ôn và thi liên tục trong tháng. [tinlienquan] THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A1-A2; B1- B2; C1-C2 khung tham chiếu chuẩn châu âu ( CEFR) – Căn cứ

Chi tiết