Tag Archives: tiếng anh bậc 1

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Tin học, Tiếng anh bậc 1, bậc 2

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Tin học, Tiếng anh bậc 1, bậc 2. Thời gian đào tạo từ 03 đến 06 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ sau khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC – Căn cứ Thông tư số

Chi tiết