Tag Archives: tin học

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ IC3, GS4

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ IC3, GS4. Học phí; 2.500.000đ/khóa,Tổ chức tại Hà Nội và các cơ quan đơn vị có nhu cầu. chứng chỉ tin học IC3 Quốc tế. [tinlienquan] ĐÀO TẠO VÀ THI CHỨNG CHỈ IC3 GS4.  IC3 (Digital Literacy Certification) là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport (Hoa Kỳ)

Chi tiết


Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Tin học, Tiếng anh bậc 1, bậc 2

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Tin học, Tiếng anh bậc 1, bậc 2. Thời gian đào tạo từ 03 đến 06 tháng. Học viên được cấp chứng chỉ sau khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC – Căn cứ Thông tư số

Chi tiết


Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Tin học, Tiếng anh trình độ A, B

Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Tin học, Tiếng anh trình độ A, B. Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Tin học, Tiếng anh trình độ A, B. Chứng chỉ cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc. [tinlienquan] – Trường Đại học sư phạm Hà Nội II liên kết với Trung tâm

Chi tiết