Tag Archives: tin học ic3

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ IC3, GS4

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ IC3, GS4. Học phí; 2.500.000đ/khóa,Tổ chức tại Hà Nội và các cơ quan đơn vị có nhu cầu. chứng chỉ tin học IC3 Quốc tế. [tinlienquan] ĐÀO TẠO VÀ THI CHỨNG CHỈ IC3 GS4.  IC3 (Digital Literacy Certification) là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport (Hoa Kỳ)

Chi tiết