Tag Archives: tư vấn du học

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học khóa 10

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ tư vấn du học khóa 10. Thời gian học từ ngày 11/5/2016 – 27/5/2016. Học viên nộp hồ sơ, học phí trước ngày 26/4/2016 để tham dự khóa học. [tinlienquan] THÔNG BÁO  MỞ LỚP : BỒI DƯỠNG  NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC  KHÓA K10 * Thời gian học: Từ ngày 11/5/2016 đến 27/5/2016, học tập trung 08

Chi tiết


Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn du học. Điều kiện cần và đủ của giám đốc, nhân viên tư vấn và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học trên toàn quốc. Thời gian đào tạo 15 buổi. Học phí toàn khóa: 1.500.000đ/ khóa học. [tinlienquan] BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Chi tiết