Tag Archives: xăng dầu

Đào tạo, cấp chứng chỉ Nhân viên bán xăng dầu

Đào tạo, cấp chứng chỉ Nhân viên bán xăng dầu. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp “ Nhân viên bán hàng xăng dầu” để có thể nhận vào làm việc tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các trạm cấp phát lẻ của các cơ sở kinh doanh, sử dụng xăng dầu theo quy định. [tinlienquan]   ĐÀO

Chi tiết