Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

Dang ky online
×

Họ Tên :

Ngày Sinh :

Số Điện Thoại :

Email của bạn :

Địa Chỉ :

Bạn Là :
Sinh ViênNgười Đi Làm

Đăng ký học tại :
Hà NộiĐà NẵngHCMTỉnh khác

Chương trình đăng ký học :

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016. Chỉ tiêu và các chức danh nghề nghiệp cũng như tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng vị trí.

[tinlienquan]

 

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2016

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển:

1.1. Tiêu chuẩn chung:

– Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

– Có phẩm chất đạo đức tốt;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

– Có sức khoẻ tốt;

– Có hồ sơ dự tuyển rõ ràng;

– Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với chức danh nghề nghiệp tham gia dự tuyển theo quy định của pháp luật;

– Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản sao văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức;

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm được niêm yết tại nơi nhận hồ sơ.

 

Chỉ tiêu và các chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng:

– Giảng viên:              09

– Nghiên cứu viên:     02

– Kế toán viên:           03

– Văn thư lưu trữ:     01

– Chuyên viên (công tác cơ sở vật chất): 03

– Chuyên viên (công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế): 03

– Chuyên viên (công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, QLKH): 07

– Chuyên viên (công tác đoàn viên, sinh viên, trợ lý khoa): 05

– Chuyên viên (công tác văn phòng, HTQT, thông tin, tạp chí): 05

 

Hồ sơ dự tuyển

– Đơn dự thi tuyển viên chức (theo mẫu).

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng chứng chỉ tương đương.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế.

– Bản sao Giấy khai sinh.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh 4 x 6; (có ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh).

 
1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Đánh giá bài viết)
Loading...